Толстој Н. И. Језик словенске културе. Ниш, 1995.

Толстој Н. И. Језик словенске културе. Ниш: Просвета, 1995. 356 с.

Толстој Н.И. Језик словенске културе. Ниш, 1995.

У овом зборнику скупљени су  радови Н. И. Толстоја посвећени реконструкцији древне словенске културе путем повезивања етнографских и језичких чињеница. Заступљени су радови који су значајни за српског читаоца.

Преводилац: Људмила Јоксимовић; избор и поговор: др Љубинко Раденковић.

Садржај

I. Језик и култура

Проблеми реконструкције старе словенске духовне културе

Етнолингвистика у кругу хуманистичких дисциплина

Језик и култура

Етнолингвистички аспекти словенске фразеологије

О реконструкцији прасловенске фразеологије

Бинарне опозиције типа десни – леви, мушки – женски

 

II. Обредни језик

Из «граматике» словенских обреда

Секундарна функција обредног симбола

Опход и опасивање цркве

Изазивање кише

Антропоморфни надгробни споменици

Елементи народног театра у јужнословенским божићним обредима

Балканословенски обреди: структура и географија

Мрежа

Очи и вид покојника

Превртање предмета у словенском погребном обреду

Живота магијски круг

Скривени плач за покојником
 

Списак скраћеница

Библиографија
 

Љ. Раденковић. Погледи Никите И. Толстоја на словенску народну културу.