Танасић Срето З. Прилози синтакси српског језика. Источно Ново Сарајево, 2021.

Танасић Срето З. Прилози синтакси српског језика. Источно Ново Сарајево: Ј. П. Завод за уџбенике и наставна средства, 2021. 225 с.

Танасић Срето З. Прилози синтакси српског језика. Источно Ново Сарајево, 2021.

Нова књига Срете З. Танасића обухвата неке од најважнијих ауторових радова из области синтаксе савременог српског језика, превасходно намењених стручној јавности на територији Републике Српске. У предговору аутор истиче да су обухваћени радови посвећени синтакси глагола, синтакси пасива, синтакси падежа, проблемима као што су номинализација и декомпозиција, а да ће посебна књига бити намењена синтакси сложене реченице.

Главни и одговорни уредник: Сања Терзић.

Резцензенти: др Владислава Ружић, редовни професор, Филозофски факултет у Новом Саду; др Миjана Кубурић Мацура, доцент, Филолошки факултет у Бањоj Луци.

Садржај

Предговор
Кратак увод у синтаксу глагола српског језика
О плусквамперфекту у савременом српском језику
О императиву у савременом српском језику
О декомпоновању глагола
Пасивне конструкције за исказивање референцијалних и нереференцијалних садашњих радњи
Пасивне конструкције за исказивање референцијалне и нереференцијалне прошлости
Пасивне конструкције за исказивање будућности
Агенс у пасивним конструкцијама у савременом српском језику
Исказивање агенса уз девербативне именице
Представљање субјекта и објекта при номинализацији
Конструкција под + акузатив с временским значењем
Временска употреба конструкција на + акузатив и у + акузатив с именицама које значе годишња доба
Нагомилавање падежних конструкција с временским значењем
Безличне реченице с уопштеним агенсом
Безличне партиципске реченице у српском језику
Српска граматика данас
Литература
Библиографски подаци о радовима
О аутору