Танасић Срето З. Огледи о језику српских писаца. Београд, 2022.

Танасић Срето З. Огледи о језику српских писаца. Београд: Славистичко друштво Србије, 2022. 225 с.

Танасић Срето З. Огледи о језику српских писаца. Београд, 2022.

У овој књизи налази се осамнаест радова обједињених предметом истраживања: у њима се аутор бави језиком савремених српских писаца. Ријеч је о писцима који су стварали у двадесетом вијеку и који су дали значајан удио у обликовању српског стандардног језика. У свим радовима говори се о одређеним синтаксичким питањима српског стандардног језика.

Главни уредник проф. др Биљана Марић.
Рецензенти: проф. др Бранко Тошовић, проф. др Драго Тешановић, проф. др Вучина Раичевић.

Садржај

Увод
Пасивне реченице у прози Иве Андрића
Декомпоновање глагола у роману На Дрини ћуприја Иве Андрића
Безлична реченица у Травничкој хроници Иве Андрића
О реченичној кондензацији у Травничкој хроници Иве Андрића
Простор и вријеме у приповијеткама Григорија Божовића
Конкретно и универзално у прози Радослава Братића
Из проблематике временских реченица у прози Радослава Братића
Вријеме у прози Јована Дучића: реченица с везником кад
Међуоднос пишчевог језика и језика јунака у дијалошком дискурсу Кочићевих приповједака
Софка – живот у сјећањима
Вријеме у прози Бранка Ћопића: падежне конструкције
О исказивању момента изненадностиу прози за дјецу Бранка Ћопића
О дијалогу у прози Бранка Ћопића: глаголи у уводним конструкцијама
Вуковска линија у језику Кочићеве и Ћопићеве прозе
Употреба везника након што у језику српских писаца
Вријеме у роману Време смрти Добрице Ћосића: изражавање појединачног и општег глаголским облицима
Исказивање времена у Сеобама Милоша Црњанског
Сеобе Милоша Црњанског: на путу између стварног и жељеног
Литература
Библиографски подаци о радовима
О аутору