Стазама славистике. Београд, 2018.

Стазама славистике. Зборник радова објављених у Политици у циклусу У сусрет Конгресу слависта, фебруар–август 2018 / уредила Рајна Драгићевић. Београд: Савез славистичких друштава Србије, 2018 (Београд: Чигоја штампа). — 174 с.

Стазама славистике. Београд, 2018.

У Београду је од 20. до 27. августа 2018. године одржан XVI међународни конгрес слависта. XVI међународни конгрес слависта у Београду добио је највећу медијску подршку од дневног листа Политика. Пуних шест месеци, од фебруара до августа, Политика је објављивала текстове о конгресу, славистици и славистима. Текстове су писали угледни домаћи и страни слависти. Скоро сви текстови се, уз сагласност аутора, објављују у овој књизи.

Уређивачки одбор: проф. др Бошко Сувајџић, проф. др Петар Буњак, проф. др Вељко Брборић, проф. др Рајна Драгићевић, доц. др Далибор Соколовић.
Рецензенти: проф. др Елена Г. Лукашанец (Белорусија), проф. др Ирена Страмљич Брезник (Словенија), проф. др Александар Милановић (Србија).

ISBN 978-86-917949-8-9..

Садржај

Уводна реч

О овој књизи

Проф. др Бошко Сувајџић. Афирмација Србије и славистичке науке

I. Историја међународног конгреса слависта (1929–2018)

Проф. др Вацлав Чермак / Mgr. Vaclav Čermak, Ph.D. Историја међународних славистичких конгреса

Проф. др Рајна Драгићевић. Подршка конгресу са свих страна

Др Наташа Миланов. Зборник неодржаног конгреса у Београду (1939)

Проф. др Збигњев Грењ. Пољаци на међународним славистичким конгресима
Prof. dr hab. Zbigniew Greń. Polacy na Międzynarodowych Kongresach Slawistow

Проф. др Петар Буњак. Славистички покрет у XX веку: путеви и странпутице I
Проф. др Петар Буњак. Славистички покрет у XX веку: путеви и странпутице II
Проф. др Петар Буњак. Славистички покрет у xx веку: путеви и странпутице III

Академик Александар А. Лукашанец. Последњи славистички конгрес и правци развоја славистике
Академик Александр A. Лукашанец. XV Международный съезд славистов (Минск, Беларусь, 20–27 августа 2013 года)

II. Словенски народи и словенство

Др Јана Шолчина. И Лужички Срби на Конгресу слависта у Београду

Dr Jana Schulz (Jana Šołćina). Die Lausitzer Sorben auch auf dem Slawistischenkongress in Belgrad

Др Драган Хамовић. Словенство српских песника

III. Развој славистике

Проф. др Данко Шипка. Има ли славистике ван словенских земаља?

Др Весна Матовић. Предности и мане „словенског есперанта”

Др Ана Плотњикова / Др Анна Аркадьевна Плотникова. Етнолингвистика је важна новина славистичких конгреса

Проф. др Светлана Менгел. На изворима универзитетске славистике у Немачкој
Prof. Dr. Swetlana Mengel. У истоков университетской славистики в Германии

Проф. др Леонид В. Московкин. Анализа уџбеника руског језика за странце „Граматика француско-руска” (1730)
Проф. др Леонид В. Московкин. Исследования учебника русского языка для иностранцев «Грамматика Французская и Русская» (1730 г.)

Проф. др Петар Буњак. Перспективе међународног славистичког покрета

IV. Комисије Међународног комитета слависта – стубови славистичког покрета

Проф. др Петер Жењух. Огроман допринос науци славистичких комисија
Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc. Medzinarodne slavisticke timy (komisie) na XVI. medzinarodnom zjazde slavistov v Belehrade

Академик Предраг Пипер. Комисија за проучавање граматичке структуре словенских језика од Софије 1963. до Београда

Проф. др Јелена И. Корјаковцева. Глобализација и словенска творба речи: тематски блок Комисије за творбу речи у словенским језицима на XVI међународном конгресу слависта (Београд, 20–27. VIII 2018)
Проф. Др Елена И. Коряковцева. Глобализация и славянское словообразование: тематический блок Комиссии по славянскому словообразованию на XVI Международном съезде славистов (Белград, 20.-27.08.2018)

V.. Београдски конгрес слависта 20–27. VIII. 2018

Проф. др Бошко Сувајџић. Значај Београдског конгреса

Проф. др Милош Ковачевић. Почетак живота светске славистичке листе часописа

Др Весна Матовић. Крај Првог светског рата и словенски свет

Др Гордана Илић Марковић. Језичко наслеђе и језичка политика – крај Првог светског рата и словенски свет

Проф. др Рајна Драгићевић. Изложба српских речника на конгресу слависта

Др Ненад Ивановић. Место Вука Караџића на изложби о српској лексикографији

Проф. др Љиљана Марковић. У праскозорје XVI међународног конгреса слависта