Plotnikovová A. A., Uzeňovová J. S. Karpatské tradice v balkánské perspektivě: etnolingvistické aspekty. Ostrava, 2018

Plotnikovová A. A., Uzeňovová J. S. Karpatské tradice v balkánské perspektivě: etnolingvistické aspekty. Ostrava: Ostravská univerzita –
Ústav slavistiky Ruské akademie věd, 2018. 248 stran

Karpatské tradice v balkánské perspektivě: etnolingvistické aspekty

Recenzenti: PhDr. Alexandra Navrátilová, CSc., prof. PhDr. Marta Pančíková, CSc.

Překlad z ruštiny: Anna Vjačeslavovna Amelinová

ISBN: 978-80-7599-015-0, 978-5-7576-0415-2
DOI 10.31168/0415-2

Obsah

Úvod. Etnolingvistické zkoumání Karpat v balkánské perspektivě (A. A. Plotnikovová, J. S. Uzeňovová)

Západní Karpaty

Celokarpatský dialektologický atlas a současné entolingvistické výzkumy karpatsko-balkánského regionu (J. S. Uzeňovová)
Tradiční kultura středního Slovenska (J. S. Uzeňovová)
Slovenská lidová tradice v etnolingvistickém zkoumání Karpat a Balkánu (A. A. Plotnikovová)

Jižní Karpaty

Rumunské Karpaty (A. A. Plotnikovová)
Rumunské březnové syžety (A. A. Plotnikovová)
Svátek sv. Trojice v karpatsko-balkánské zóně (A. A. Plotnikovová)

Východní Karpaty

Regionální zvláštnosti svatebního obřadu ukrajinských Karpat: karpatsko-balkánské paralely (J. S. Uzeňovová)
Zákazy a předpisy v tradiční kultuře Zakarpatí (vesnice Koločava Mižhirského okresu Zakarpatské oblasti) (J. S. Uzeňovová)
Zakarpatská lidová mytologie (A. A. Plotnikovová)

Závěr. Etnolingvistické výzkumy karpatského regionu jako zdroj poznání etnokulturních procesů (V. Vilímek)
Seznam fotografií
Seznam map
Seznam zkratek
Резюме
Summary
Fotopříloha
Jmenný rejstřík
Místní rejstřík
Předmětový rejstřík
Bibliografie
O autorkách