Никифоров К. Од Србије до Србије. У потрази за модернизацијом од краја 19. до почетка 21. века. Београд, 2024

Никифоров К. Од Србије до Србије. У потрази за модернизацијом од краја 19. до почетка 21. века. Београд: Службени гласник, 2024. 220 с.

Књига разматраготово век и по српске историје – од добијања независности Српске кнежевине 1878. до данас, када је Србија, после дужег периода развоја у оквиру „три Југославије“поново независна држава. Највећа пажња је посвећена процесима модернизације који су најпреимали имитативни карактер, затим алтернативни (чак и алтернативан алтернативном), и потом опет имитацивни.Детаљно се разматрају Титова и Милошевићевска (српско-црногорска) Југославија, као и постмилошевићевска Србија. Много простора дато је питањима историографије, руско-српских односа, специфичности социјалистичкеЈугославије, српској верзији постсоцијалистичке трансформације.

Књига је намењена струци и свима заинтересованим за историју Србије, Југославије и Балкана.

ISBN 978-86-519-3022-8

Русскоязычное издание: Никифоров К.В. От Сербии до Сербии. В поисках модернизации. Конец XIX — начало XXI в. М., 2021

Садржај

Предговор

Нови век у погледу Балкана и Србије

Срби и Руси – међусобни погледи

Карактеристике студијао руској емиграцији у Југославији

Судбина регионалних балканских националних мањина

Совјетска и руска историографија о Титовој Југославији

„Засебан пут“ социјалистичке Југославије

Посебности источноевропске трансформације

Трансформациона револуција на српски начин

Руско-српски односи током југословенске кризе

Србија на путу постсоцијалистичке трансформације

Једнипопартијски систем у Србији

Политички системи постјугословенских држава

Закључак

Индекс имена