Материалы международного круглого стола «Советско-румынские экономические отношения после Второй мировой войны». București, 2017.

Материалы международного круглого стола «Советско-румынские экономические отношения после Второй мировой войны». București, 2017. 43 c.; ил.

Сборник материалов круглого стола, посвящённого советско-румынским экономическим отношениям (на румынском языке).

Грифы: Российский центр науки и культуры; Центр российских и советских исследований «Флорин Константиниу»; Институт славяноведения РАН

Содержание

Dr. Costache Brîndușa. Reformele monetare postbelice în contextul relațiilor economice româno-sovietice. 1947–1952
Dr. Banu Florian. Activitatea sovromurilor (1945–1956). O perspectivă istorică
Dr. Tatiana Bitkova. Relaţiile economice dintre URSS şi România: Evaluări şi reevaluări după anul 1989
Dr. Țăranu Liviu. România în disputele integraționiste din CAER la începutul anilor ‚60
Dr.  Radu  Ştefan  Vergatti.  Etape  ale  relațiilor  economice  româno-sovietice după al Doilea Război Mondial (1945–1989)
Dr. Tatiana Pokivailova. “Planul Valev” (pe baza documentelor din arhiva privată а lui E.B. Valev)
Dr. Tatiana Volokitina. Evaluări sovietice ale situației economice din România la începutul anilor ‚50
Dr. Valery  Musatov.  Influența  reciprocă  а  factorilor  politici  și economici în cooperarea dintre Uniunea Sovietică și România în anii 1984–1989
Drd. Ana  Gladîșeva.  Relațiile  economice  sovieto-române  în  a doua jumătate а anilor ‘60