Lucrările celei de-a XV-a sesiuni a Comisiei bilaterale a istoricilor din România şi Rusia (Cluj-Napoca, 6-11 septembrie 2010). Работы XV-й сессии Двусторонней Комиссии историков Румынии и России (Клуж-Напока, 6-11 сентября 2010 г.)

Lucrările celei de-a XV-a sesiuni a Comisiei bilaterale a istoricilor din România şi Rusia (Cluj-Napoca, 6-11 septembrie 2010). Работы XV-й сессии Двусторонней Комиссии историков Румынии и России (Клуж-Напока, 6-11 сентября 2010 г.) / Coord. acad. Ioan-Aurel Pop. [Cluj-Napoca]: Presa Universitară Clujeană, 2011. 290 p.

Cuprins / Содержание

Ioan-Aurel Pop Cuvânt preliminar

Иоан-Аурел Поп Предисловие

Лидия Егоровна Семёнова

Тема I. Rusia şi Romania: Dialog în spaţiul cultural-istoric al Europei Orientale şi de Sud-Est (secolele XVII-XIX) / Россия и Румыния: Диалог в культурно-историческом пространстве Восточной и Юго-Восточной Европы (XVII-XIX вв.)

Florian Dumitru Soporan. Perfomanţă institutională, agendă externă şi parteneriat în Europa ortodoxă: Marele Cnezat al Moscovei şi Moldova în „Amurgul Evului Mediu”

Олег Неменский. Дискурсы этноконфессиональной идентичности в кругу Петра Могилы

Ioan-Aurel Pop. Românii şi România în Europa: între Occidentul latin şi Orientul bizantin

Oleg Tarasov. Word and Picture in Late Russian Icons

Ioan Bolovan. Societate, biserică şi cultură în epoca modernă. Aspecte privind asociaţiile culturale regionale româneşti şi slave din monarhia habsburgică

T. B. Волокитина. Румыния в советской пропаганде военных лет (1941-1945 гг.)

Adrian-Bogdan Ceobanu. De la recunoaşterea independenţei la proclamarea regatului. Relaţiile româno-ruse (1878-1881)

Александр Стыкалин. Культурный диалог СССР и Румынии на фоне политических разногласий 1960-х годов

Florin Anghel. La margini şi sfârşit de imperiu: Tratatul româno-sovietic din 5 aprilie 1991 şi consecinţele pentru Republica Moldova

Radu Marza. Rusia – un model cultural în Principatele Române (secolul al XlX-lea)?

 

Тема II. Populaţie şi societate în Europa Centrală, Orientală şi de Sud-Est (secolele XV-XX) / Население и общество в странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы (XV-XX вв.)

В. Я. Гросул. Российская общественность накануне хх столетия

Ileana Căzan. Educaţia în Principatele dunărene (1774-1829). De la tradiţia levantină la principiile învăţământului modern

T. A. Покивайлова. Русские эмигранты и беженцы в Румынии в начале 20-ых годов ХХ-ого века

Константин Никифоров. Изменение этнической карты Балкан в XX в

Cosmin Рора. Noua idee naţională, între tradiţia imperială şi trecutul sovietic?

B. H. Виноградов. Судьбы Румынии в истоическом диалоге с россией

Simion Gheorghiu. Arhaism şi modernitate în societatea românească interbelică Mioara Anton. Dincolo de Nistru. Politică etnică şi reconstrucţie identitară