Kirył Koczegarow. Rzeczpospolita a Rosja w latach 1680–1686. Zawarcie traktatu o pokoju wieczystym. Warszawa, 2017.

Kirył Koczegarow. Rzeczpospolita a Rosja w latach 1680–1686. Zawarcie traktatu o pokoju wieczystym. Warszawa, 2017.

Rzeczpospolita a Rosja w latach 1680–1686. Zawarcie traktatu o pokoju wieczystym

Перевод на польский монографии Кирилла Александровича Кочегарова  «Речь Посполитая и Россия в 1680–1686 гг.: Заключение договора о Вечном мире» (М., 2008).

Книга издана Музеем «Дворец короля Яна III в Вилянове» (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie).