Гускова J. Спољна политика Русије у годинама југословенске кризе: (1985–1995). Бања Лука, 2023.

Гускова J. Спољна политика Русије у годинама југословенске кризе: (1985–1995) / Јелена Гускова; [превод са руског Сузана Стојковић]. - Допуњено изд. на срп. језику. - Бања Лука: Центар за друштвено-политичка истраживања; Пале: Институт историјских наука Универзитета у Источном Сарајеву, 2023 (Бања Лука : Графид). - 398 стр.; 25 cm. - (Едиција Преводи) Тираж 300. 

Сербский перевод книги Гуськова Е. Ю. Внешняя политика России в годы югославского кризиса (1985– 1995) / отв. ред. З. В. Клименко. — СПб.: Владимир Даль, 2022. — 462 с.

ISBN 978-99976-076-0-7

Издавач руског издања: Институт за славистику Руске академије наука

Рецензенти руског издања: Виктор Косик, доктор историјских наука, Јелена Пономарјова, доктор политичких наука