Гускова J. Историjа jугословенске кризе (1990-2000)

Гускова Ј. Историја југословенске кризе (1990-2000). — Београд: ИГАМ, 2003. — Т. 1-2.

Ова је књига о догађајима у бившој Југославији коју је њен аутор почела писати 1994. године, увиђајући колико лажи и неправде ширено путем медија намењена, пре свега, оним, који су мало знали о Балкану и узроцима овдашње кризе, који нису марили за хронолошки след догађаја, али су, и поред тога водили спољну политику и доносили важне одлуке. Аутор је сматрао како је нарочито важно обухватити корене, зачетак и развој збивања и изложити их кроз проблеме, чувајући унутар поглавља хронолошки след.

  • Уредник и издавач — Мирослав Тохољ