Галиция в восстании 1863 года. Wrocław i i., 1980.

Галиция в восстании 1863 года / Galicja w Powstaniu styczniowym. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk: Zakład narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii nauk, 1980. – XXXVIII, 502 с. (Powstanie styczniowe. Materiały i dokumenty / Восстание 1863 г.: Материалы и документы).

Галиция в восстании 1863 года. Wrocław i i., 1980.

Главная редакция серии: Ф. Долгих, С. Кеневич, В. Королюк, В. Дьяков, В. Рамотовская, В. Сливовская.

Редакторы тома: С. Кеневич, И. Миллер.

Текст к печати подготовили: С. Кеневич, Ф. Рамотовская, В. Сливовская.