Florja B. N. Církevní rozkol a slovanský svět

Florja B. N. Církevní rozkol a slovanský svět. [Без м. изд.]: Pavel Mervart, 2014. 192 s.

Перевод на чешский язык книги Б. Н. Флоря «У истоков религиозного раскола славянского мира (XIII век)», вышедшей в 2004.

Kniha ruského historika Borise Nikolajeviče Florji se zabývá náboženskými vztahy ve slovanském světě bezprostředně po církevním rozkolu roku 1054. Věnuje se církevní unii Bulharska a Srbska s Římem v první třetině 13. století a jejich následné cestě ke konfrontaci s latinským světem a příklonu k Byzanci, česko-ruským vztahům v raném středověku či roli Uherského království v papežské politice. Analýze rovněž podrobuje postavení Rusi ve středověké Evropě, a to v širším kontextu vztahů se západními sousedy a Vatikánem, ale také s přicházející tatarskou hrozbou.

Переводчик Michal Téra

ISBN 978-80-7465-097-0